Technikum Nr 3


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 3

Adres Technikum Nr 3

Długa 5
Miejscowość Zielona Góra
Kod pocztowy 65-401
Gmina miasto Zielona Góra
Powiat Zielona Góra
Województwo lubuskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 3

684544550
Strona
Regon 08010965400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Nr 3 mieści się w miejscowości Zielona Góra pod adresem Długa 5. Telefon do technikum to 684544550. Faks: 684544554. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna mieści się na obszarze gminy Zielona Góra, powiat Zielona Góra , województwo lubuskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem www.zsek.zgora.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 08010965400000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 813, z czego 539 stanowiły uczennice, a 274 to kursanci. Powiat zielona góra ma zarejestrowane 12 szkoł technicznych, a województwo lubuskie - 82. Na 3250 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół średnich technicznych (270,83 na placówkę), a średnia w województwie to 190,87 (15651 wychowanków na 82 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny rozszerzony 5 38,20 % -
język polski pisemny podstawowy 215 56,89 % 99,07 %
język polski ustny 210 78,31 % 100,00 %
język angielski pisemny rozszerzony 20 64,05 % -
język angielski pisemny podstawowy 140 71,28 % 97,79 %
język angielski ustny 138 68,03 % 97,79 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny rozszerzony 38,20 % 11 (z 14) 11 (z 14) 11 (z 14) 52 (z 60)
język polski pisemny podstawowy 56,89 % 8 (z 26) 8 (z 26) 8 (z 26) 42 (z 154)
język polski ustny 78,31 % 9 (z 26) 9 (z 26) 9 (z 26) 37 (z 150)
język angielski pisemny rozszerzony 64,05 % 9 (z 17) 9 (z 17) 9 (z 17) 34 (z 64)
język angielski pisemny podstawowy 71,28 % 12 (z 25) 12 (z 25) 12 (z 25) 34 (z 109)
język angielski ustny 68,03 % 10 (z 25) 10 (z 25) 10 (z 25) 32 (z 107)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr