Miejskie Przedszkole Nr 23 W Siedlcach


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 23 W Siedlcach

Patron Jan Brzechwa

Adres Miejskie Przedszkole Nr 23 W Siedlcach

Ogrodowa 43a
Miejscowość Siedlce
Kod pocztowy 08-110
Gmina miasto Siedlce
Powiat Siedlce
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 23 W Siedlcach

256447055
Regon 14260754500000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 23 W Siedlcach znajduje się w miejscowości Siedlce pod adresem Ogrodowa 43a. Nr tel. do przedszkola to 256447055. Numer faksu: 256447055. Placówka przedszkolna działa na terenie gminy Siedlce, powiat Siedlce , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem mp23siedlce.ugu.pl. Jednostka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 14260754500000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 51, z czego 22 to dziewczynki, a 29 to uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 6 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 2. Powiat siedlce ma zarejestrowane 36 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1720 uczniów w powiecie przypada 36 innych przedszkoli (47,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Siedlce: 32
  • w gminie Siedlce: 32
  • powiat Siedlce: 32
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa