Miejska Szkoła Muzyczna I Stopnia W Gostyninie


Najważniejsze informacje - Miejska Szkoła Muzyczna I Stopnia W Gostyninie

Adres Miejska Szkoła Muzyczna I Stopnia W Gostyninie

Bema 23
Miejscowość Gostynin
Kod pocztowy 09-500
Gmina miasto Gostynin
Powiat gostyniński
Województwo mazowieckie
Typ Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejska Szkoła Muzyczna I Stopnia W Gostyninie

242360235
Regon 14063833000000
Organ prowadzący Gmina

Miejska Szkoła Muzyczna I Stopnia W Gostyninie znajduje się w miejscowości Gostynin pod adresem Bema 23. Numer tel. do placówki to 242360235. Faks: 242360235. Placówka znajduje się na obszarze gminy Gostynin, powiat gostyniński , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www placówki znajdziemy pod adresem www.miejska.gostynin.mdi.pl. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 14063833000000.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów uczących się w placówce wynosiła 173, z czego 99 to kursantki, a 74 to słuchacze. W placówce pracuje łącznie 26 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 11 na pół etatu. Na słuchacza przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,36. Powiat gostyniński ma zarejestrowane 22 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo mazowieckie - 1721. Na 214 uczniów w powiecie przypada 22 innych placówek edukacyjnych (9,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,16 (14042 kursantów na 1721 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gostynin: 10
  • w gminie Gostynin: 10
  • powiat gostyniński: 20
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa