Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron im.Polskich Noblistów

Adres Gimnazjum Nr 2

Wojska Polskiego 23
Miejscowość Gostynin
Kod pocztowy 09-500
Gmina miasto Gostynin
Powiat gostyniński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

242353816
Strona
Regon 61104227300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 mieści się w miejscowości Gostynin pod adresem Wojska Polskiego 23. Nr tel. do szkoły to 242353816. Fax: 242357501. Gimnazjum ma lokalizację na obszarze gminy Gostynin, powiat gostyniński , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.g2gostynin.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 61104227300000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 386, z czego 209 stanowiły dziewczynki, a 177 to chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 32 nauczycieli, z czego 28 na pełen etat oraz 4 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 7. Powiat gostyniński ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1456 uczniów w powiecie przypada 12 innych gimnazjów (121,33 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gostynin: 10
  • w gminie Gostynin: 10
  • powiat gostyniński: 20
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa