Gimnazjum Nr 1 W Zawierciu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 W Zawierciu

Adres Gimnazjum Nr 1 W Zawierciu

11-Listopada 22
Miejscowość Zawiercie
Kod pocztowy 42-400
Gmina miasto Zawiercie
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 27656679100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 W Zawierciu znajduje się w miejscowości Zawiercie pod adresem 11-Listopada 22. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Zawiercie, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 27656679100000.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 339, z czego 184 to dziewczynki, a 155 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 43 nauczycieli, z czego 37 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 6,17. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo śląskie - 798. Na 3350 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół gimnazjalnych (152,27 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Zawiercie: 21
  • w gminie Zawiercie: 21
  • powiat zawierciański: 50
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.4-1.77-1.32
20061.940.743.07
20072.97-1.07-0.07
20080.42-0.6-0.4
20090.41-0.79-0.98
20106.960.940.02
20112.78-1.82-0.4
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.71-2.3-3.04
2006-0.22-0.870.93
2007-1.95-2.2-3.31
2008-0.78-1.95-1.37
2009-3.55-3.04-3.64
20102.79-0.53-0.98
20110.68-1.81-0.66

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum