Ii Liceum Im. K. K. Baczyńskiego


Najważniejsze informacje - Ii Liceum Im. K. K. Baczyńskiego

Adres Ii Liceum Im. K. K. Baczyńskiego

11 Listopada 7a
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-510
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Liceum Im. K. K. Baczyńskiego

632425265
Regon 00131986700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Ii Liceum Im. K. K. Baczyńskiego znajduje się w miejscowości Konin pod adresem 11 Listopada 7a. Telefon do szkoły to 632425265. Nr faksu: 632426389. Szkoła licealna mieści się na obszarze gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły licealnej można znaleźć pod adresem www.drugieliceum.lm.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00131986700000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce to 814, z czego 518 to uczennice, a 296 to wychowankowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 62 nauczycieli, z czego 51 na cały etat oraz 11 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 4,64. Powiat konin ma zarejestrowane 30 liceów, a województwo wielkopolskie - 554. Na 3257 uczniów w powiecie przypada 30 innych jednostek licealnych (108,57 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,14 (53259 wychowanków w wieku licealnym na 554 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Konin: 40
  • w gminie Konin: 40
  • powiat Konin: 40
  • województwo wielkopolskie: 1615

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny rozszerzony 107 62,75 % -
matematyka pisemny podstawowy 281 76,49 % 99,29 %
język polski pisemny podstawowy 281 66,60 % 100,00 %
język polski pisemny rozszerzony 66 67,95 % -
język polski ustny 281 69,64 % 99,64 %
język angielski ustny 266 69,26 % 97,36 %
język angielski pisemny rozszerzony 163 69,64 % -
język angielski pisemny podstawowy 270 89,06 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny rozszerzony 62,75 % 1 (z 7) 1 (z 7) 1 (z 7) 21 (z 190)
matematyka pisemny podstawowy 76,49 % 2 (z 19) 2 (z 19) 2 (z 19) 20 (z 455)
język polski pisemny podstawowy 66,60 % 1 (z 23) 1 (z 23) 1 (z 23) 17 (z 527)
język polski pisemny rozszerzony 67,95 % 1 (z 7) 1 (z 7) 1 (z 7) 26 (z 200)
język polski ustny 69,64 % 11 (z 23) 11 (z 23) 11 (z 23) 166 (z 520)
język angielski ustny 69,26 % 3 (z 19) 3 (z 19) 3 (z 19) 77 (z 405)
język angielski pisemny rozszerzony 69,64 % 2 (z 8) 2 (z 8) 2 (z 8) 51 (z 219)
język angielski pisemny podstawowy 89,06 % 1 (z 19) 1 (z 19) 1 (z 19) 16 (z 409)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa