Gimnazjum W Wartkowicach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Wartkowicach

Patron Marszałek Józef Piłsudski

Adres Gimnazjum W Wartkowicach

Legionów Polskich 5
Miejscowość Wartkowice
Kod pocztowy 99-220
Gmina Wartkowice
Powiat poddębicki
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Wartkowicach

436785142
Strona
Regon 73098399000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Wartkowicach znajduje się w miejscowości Wartkowice pod adresem Legionów Polskich 5. Telefon do szkoły to 436785142. Numer faksu: 436785142. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Wartkowice, powiat poddębicki , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.zswartkowice.szkolnastrona.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 73098399000000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 169, z czego 83 to uczennice, a 86 to uczniowie. Powiat poddębicki ma zarejestrowane 8 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 1261 uczniów w powiecie przypada 8 innych gimnazjów (157,63 na placówkę), a średnia w województwie to 156,9 (69665 dzieci w wieku gimnazjalnym na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.48-2.65-2.48
2006-5.32-0.57-5.32
2007-2.22-0.85-2.22
20084.670.364.67
2009-3.890.76-3.89
2010-4.42-1.68-4.42
2011-1.64-1.35-1.64
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.83-2.71-3.83
2006-8.8-2.05-8.8
2007-3.65-2.36-3.65
2008-2.64-1.96-2.64
2009-6.23-1.1-6.23
2010-2.91-2.37-2.91
2011-5.62-1.01-5.62

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa