Publiczne Przedszkole W Wartkowicach


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole W Wartkowicach

Adres Publiczne Przedszkole W Wartkowicach

Targowa 11
Miejscowość Wartkowice
Kod pocztowy 99-220
Gmina Wartkowice
Powiat poddębicki
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole W Wartkowicach

436785546
Regon 10005968000000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole W Wartkowicach mieści się w miejscowości Wartkowice pod adresem Targowa 11. Numer telefonu do przedszkola to 436785546. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Wartkowice, powiat poddębicki , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 10005968000000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 49, z czego 22 to dziewczynki, a 27 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 4 nauczycieli, z czego 3 na cały etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 3. Powiat poddębicki ma zarejestrowane 7 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 617 uczniów w powiecie przypada 7 innych przedszkoli (88,14 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Wartkowice: 1
  • w gminie Wartkowice: 2
  • powiat poddębicki: 15
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa