Przedszkole Im. Kubusia Puchatka W Odolanowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Im. Kubusia Puchatka W Odolanowie

Patron im. Kubusia Puchatka

Adres Przedszkole Im. Kubusia Puchatka W Odolanowie

Plac Kościuszki 4
Miejscowość Odolanów
Kod pocztowy 63-430
Gmina Odolanów
Powiat ostrowski
Województwo wielkopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Im. Kubusia Puchatka W Odolanowie

627331419
Regon 25050920100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Im. Kubusia Puchatka W Odolanowie mieści się w miejscowości Odolanów pod adresem Plac Kościuszki 4. Telefon do przedszkola to 627331419. Przedszkole ma lokalizację na terenie gminy Odolanów, powiat ostrowski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 25050920100000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 215, z czego 98 stanowiły dziewczynki, a 117 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 13. Powiat ostrowski ma zarejestrowane 52 przedszkola, a województwo wielkopolskie - 1094. Na 4578 uczniów w powiecie przypada 52 innych przedszkoli (88,04 na placówkę), a średnia w województwie to 74,47 (81467 przedszkolaków na 1094 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Odolanów: 4
  • w gminie Odolanów: 12
  • powiat ostrowski: 91
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa