Gimnazjum W łubowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Łubowie

Patron Bolesław Chrobry

Adres Gimnazjum W Łubowie

Łubowo 13d
Miejscowość Łubowo
Kod pocztowy 62-260
Gmina Łubowo
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Łubowie

614275938
Strona
Regon 63961424000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W łubowie mieści się w miejscowości Łubowo pod adresem Łubowo 13d. Nr tel. do szkoły to 614275938. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Łubowo, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.gimnazjum.lubowo.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 63961424000000.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 208, z czego 105 stanowiły gimnazjalistki, a 103 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 23 nauczycieli, z czego 20 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 6,67. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 4617 uczniów w powiecie przypada 31 innych gimnazjów (148,94 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Łubowo: 2
  • w gminie Łubowo: 6
  • powiat gnieźnieński: 64
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.52-3.98-2.52
2006-0.62-2.75-0.62
2007-2.11-5.94-2.11
2008-1.83-5.19-1.83
20090.2-6.190.2
20103.39-3.193.39
2011-0.17-4.7-0.17
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.13-3.842.13
20061.22-4.781.22
20071.52-4.821.52
2008-3.03-5.07-3.03
20093.7-9.383.7
20107.15-5.387.15
2011-0.94-3.87-0.94

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa