Szkoła Podstawowa W Fałkowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Fałkowie

Adres Szkoła Podstawowa W Fałkowie

Fałkowo 1
Miejscowość Fałkowo
Kod pocztowy 62-262
Gmina Łubowo
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Fałkowie

614275942
Regon 00122772800000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Fałkowie mieści się w miejscowości Fałkowo pod adresem Fałkowo 1. Nr tel. do szkoły to 614275942. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na terenie gminy Łubowo, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła podstawowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 00122772800000.

Szkoła Podstawowa W Fałkowie przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 158, z czego 84 stanowiły dziewczynki, a 74 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 14 nauczycieli, z czego 11 na cały etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 3,67. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 46 szkół podstawowych, a województwo wielkopolskie - 1219. Na 9253 uczniów w powiecie przypada 46 innych szkół podstawowych (201,15 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 183,42 (223583 uczniów na 1219 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Fałkowo: 2
  • w gminie Łubowo: 6
  • powiat gnieźnieński: 64
  • województwo wielkopolskie: 1615

Mapa