Gimnazjum Nr 1 W Srokowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1 W Srokowie

Adres Gimnazjum Nr 1 W Srokowie

Szkolna 3
Miejscowość Srokowo
Kod pocztowy 11-420
Gmina Srokowo
Powiat kętrzyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1 W Srokowie

897534631
Regon 51088770600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 W Srokowie znajduje się w miejscowości Srokowo pod adresem Szkolna 3. Telefon do gimnazjum to 897534631. Nr fax: 897534631. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Srokowo, powiat kętrzyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem srokowo.internetdsl. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 51088770600000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 124, z czego 61 stanowiły uczennice, a 63 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 15 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 1,5. Powiat kętrzyński ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1864 uczniów w powiecie przypada 18 innych gimnazjów (103,56 na placówkę), a średnia w województwie to 150,87 (46316 gimnazjalistów na 307 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Srokowo: 2
  • w gminie Srokowo: 2
  • powiat kętrzyński: 22
  • województwo warmińsko-mazurskie: 636

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20054.763.294.76
20063.070.953.07
20072.292.472.29
20084.72.634.7
20095.893.975.89
2010-0.31.02-0.3
20117.364.267.36
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.064.545.06
2006-0.720.15-0.72
20074.883.624.88
20084.421.734.42
20094.463.464.46
20103.72.623.7
2011-0.863.18-0.86

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa