Gimnazjum Nr 6


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 6

Patron Edward Raczyński

Adres Gimnazjum Nr 6

os. Przyjaźni 136
Miejscowość Poznań
Kod pocztowy 61-685
Gmina miasto Poznań
Powiat Poznań
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 6

618200662
Strona
Regon 63962077100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 6 znajduje się w miejscowości Poznań pod adresem os. Przyjaźni 136. Telefon do szkoły to 618200662. Fax: 618280010. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Poznań, powiat Poznań , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gim6.poznan.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 63962077100000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce wynosiła 205, z czego 96 stanowiły uczennice, a 109 to uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 44 nauczycieli, z czego 25 na cały etat oraz 19 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,21 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,32. Powiat poznań ma zarejestrowane 91 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 12852 uczniów w powiecie przypada 91 innych placówek gimnazjalnych (141,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,97 (107549 gimnazjalistów na 694 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Poznań: 224
  • w gminie Poznań: 224
  • powiat Poznań: 224
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.536.826.82
20066.935.165.16
20072.356.716.71
20080.25.495.49
20094.275.335.33
2010-0.045.785.78
2011-4.365.015.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.325.825.82
20063.976.46.4
20073.335.565.56
20082.215.035.03
20093.746.096.09
20100.226.126.12
2011-3.34.734.73

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa