Gimnazjum Nr 4 W Legionowie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 4 W Legionowie

Patron Aleksander kamiński

Adres Gimnazjum Nr 4 W Legionowie

ZEGRZYŃSKA 3
Miejscowość Legionowo
Kod pocztowy 05-119
Gmina miasto Legionowo
Powiat legionowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 4 W Legionowie

227745950
Regon 01602190000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 4 W Legionowie mieści się w miejscowości Legionowo pod adresem ZEGRZYŃSKA 3. Numer telefonu do gimnazjum to 227745950. Nr faksu: 227745950. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Legionowo, powiat legionowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy gimnazjum można znaleźć pod adresem http://g4leg.prv.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 01602190000000.

Nauka w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce była równa 390, z czego 191 stanowiły dziewczynki, a 199 to uczniowie. Powiat legionowski ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2891 uczniów w powiecie przypada 16 innych gimnazjów (180,69 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.223.44.58
20064.950.73.25
20075.212.64.85
20084.463.265.28
20095.122.624.79
20106.565.518.8
20113.212.835.61
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.582.254.27
20062.71.894.03
20072.92.43.8
20084.24.446.7
20094.553.816.14
20102.4957.64
20113.943.937.09

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum