Przedszkole Miejskie Nr 11


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 11

Adres Przedszkole Miejskie Nr 11

Zegrzyńska 9
Miejscowość Legionowo
Kod pocztowy 05-119
Gmina miasto Legionowo
Powiat legionowski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 11

227728598
Regon 01735792100000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 11 znajduje się w miejscowości Legionowo pod adresem Zegrzyńska 9. Nr tel. do przedszkola to 227728598. Numer faksu: 227728598. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Legionowo, powiat legionowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www jednostki przedszkolnej znajdziemy pod adresem www.pm11.legionowo.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 01735792100000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce to 110, z czego 60 stanowiły uczennice, a 50 stanowili chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3. Powiat legionowski ma zarejestrowane 49 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 2932 uczniów w powiecie przypada 49 innych przedszkoli (59,84 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Legionowo: 11
  • w gminie Legionowo: 11
  • powiat legionowski: 39
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa