Gimnazjum Nr 3 Specjalne W Gostyninie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3 Specjalne W Gostyninie

Adres Gimnazjum Nr 3 Specjalne W Gostyninie

Krośniewicka 2
Miejscowość Gostynin
Kod pocztowy 09-500
Gmina miasto Gostynin
Powiat gostyniński
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3 Specjalne W Gostyninie

242353427
Regon 61106234700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Nr 3 Specjalne W Gostyninie mieści się w miejscowości Gostynin pod adresem Krośniewicka 2. Numer telefonu do szkoły to 242353427. Fax: 242353427. Szkoła gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Gostynin, powiat gostyniński , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.soswgostynin.szkolnastrona.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 61106234700000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 28, z czego 13 to gimnazjalistki, a 15 stanowili gimnazjaliści. Powiat gostyniński ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 1456 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół gimnazjalnych (121,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Mapa