Medyczna Szkoła Policealna


Najważniejsze informacje - Medyczna Szkoła Policealna

Patron HANNA CHRZANOWSKA

Adres Medyczna Szkoła Policealna

STASZICA 5
Miejscowość Stalowa Wola
Kod pocztowy 37-450
Gmina miasto Stalowa Wola
Powiat stalowowolski
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Uprawnienia publiczna

Telefon Medyczna Szkoła Policealna

158420410
Regon 83046998700001
Organ prowadzący Samorząd województwa

Medyczna Szkoła Policealna znajduje się w miejscowości Stalowa Wola pod adresem STASZICA 5. Numer tel. do szkoły to 158420410. Nr faksu: 158420410. Studium policealne znajduje się na obszarze gminy Stalowa Wola, powiat stalowowolski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest samorząd województwa. Witrynę internetową studium policealnego można znaleźć pod adresem msp.stalowawola.pl. Szkoła policealna widnieje w rejestrze pod numerem 83046998700001.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 89, z czego 84 stanowiły słuchaczki, a 5 to słuchacze. W szkole policealnej jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 2 w pełnym wymiarze godzin oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na słuchacza przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,33. Powiat stalowowolski ma zarejestrowane 6 szkoł policealnych, a województwo podkarpackie - 124. Na 403 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół policealnych (67,17 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 31,1 (3857 wychowanków na 124 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Stalowa Wola: 22
  • w gminie Stalowa Wola: 22
  • powiat stalowowolski: 41
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa