Gimnazjum Im. Ks. Michała Sopoćki W Turośni Kościelnej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Ks. Michała Sopoćki W Turośni Kościelnej

Patron ks. Michał Sopoćko

Adres Gimnazjum Im. Ks. Michała Sopoćki W Turośni Kościelnej

Białostocka 4
Miejscowość Turośń Kościelna
Kod pocztowy 18-106
Gmina Turośń Kościelna
Powiat białostocki
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 05083443300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Ks. Michała Sopoćki W Turośni Kościelnej mieści się w miejscowości Turośń Kościelna pod adresem Białostocka 4. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Turośń Kościelna, powiat białostocki , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 05083443300000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 178, z czego 87 stanowiły dziewczynki, a 91 to gimnazjaliści. Powiat białostocki ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo podlaskie - 233. Na 3706 uczniów w powiecie przypada 23 innych gimnazjów (161,13 na placówkę), a średnia w województwie to 152,65 (35567 gimnazjalistów na 233 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.39-1.552.39
2006-3.35-3.29-3.35
2007-0.36-1.42-0.36
20081.82-0.711.82
20092.78-0.882.78
2010-2.780.22-2.78
2011-2.02-3.13-2.02
Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.04-1.53.04
20065.44-0.635.44
20072.86-0.332.86
20086.7-0.256.7
20093.67-0.413.67
2010-0.05-0.79-0.05
20112.63-1.542.63

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa