Gimnazjum Dla Dorosłych W Braniewie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Dla Dorosłych W Braniewie

Patron brak

Adres Gimnazjum Dla Dorosłych W Braniewie

Katedralna 9
Miejscowość Braniewo
Kod pocztowy 14-500
Gmina miasto Braniewo
Powiat braniewski
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Dla Dorosłych W Braniewie

556208355
Strona
Regon 51003972800509
Organ prowadzący Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego

Gimnazjum Dla Dorosłych W Braniewie znajduje się w miejscowości Braniewo pod adresem Katedralna 9. Nr tel. do szkoły to 556208355. Nr faksu: 556208355. Jednostka gimnazjalna działa na terytorium gminy Braniewo, powiat braniewski , województwo warmińsko-mazurskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Portal internetowy gimnazjum znajdziemy pod adresem www.szkolabraniewo.pl. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 51003972800509. Jednostka rejestrująca dla Gimnazjum Dla Dorosłych W Braniewie to gmina.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat braniewski ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo warmińsko-mazurskie - 307. Na 1498 uczniów w powiecie przypada 10 innych gimnazjów (149,8 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,87 (46316 dzieci w wieku gimnazjalnym na 307 placówek).

Mapa