Gimnajzum Nr 18


Najważniejsze informacje - Gimnajzum Nr 18

Patron Józef Nowara

Adres Gimnajzum Nr 18

Jana Wantuły 11
Miejscowość Katowice
Kod pocztowy 40-750
Gmina miasto Katowice
Powiat Katowice
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnajzum Nr 18

322029114
Regon 27655400300000
Organ prowadzący Gmina

Gimnajzum Nr 18 mieści się w miejscowości Katowice pod adresem Jana Wantuły 11. Nr tel. do szkoły to 322029114. Faks: 322029114. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Katowice, powiat Katowice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gim18kat.host247.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 27655400300000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 328, z czego 135 to uczennice, a 193 to uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 39 nauczycieli, z czego 32 na cały etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 4,57. Powiat katowice ma zarejestrowane 47 gimnazjów, a województwo śląskie - 798. Na 6362 uczniów w powiecie przypada 47 innych jednostek gimnazjalnych (135,36 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Katowice: 135
  • w gminie Katowice: 135
  • powiat Katowice: 135
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.764.354.35
20060.513.623.62
2007-1.024.364.36
2008-1.721.891.89
20093.62.362.36
20102.973.023.02
20112.72.082.08
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.254.394.39
20061.814.694.69
2007-1.415.15.1
20080.212.292.29
20096.542.822.82
20103.532.632.63
20113.522.12.1

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa