Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne


Najważniejsze informacje - Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne

Adres Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne

Miłoszycka 23
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 52-502
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne

713486914
Regon 93304577600000
Organ prowadzący Fundacja "Strachota" we Wrocławiu

Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Miłoszycka 23. Numer telefonu do przedszkola to 713486914. Numer faksu: 713486914. Przedszkole ma lokalizację na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest fundacje. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 93304577600000. Instytucja rejestrująca] dla Ekologiczne Przedszkole Niepubliczne to gmina.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat wrocław ma zarejestrowane 196 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 14651 uczniów w powiecie przypada 196 innych przedszkoli (74,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Mapa

przedszkole