Przedszkole Nr 13


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 13

Adres Przedszkole Nr 13

Noskowskiego 32
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 51-611
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 13

713481615
Strona
Regon 93011347700000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 13 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Noskowskiego 32. Numer tel. do przedszkola to 713481615. Numer faksu: 713481615. Placówka przedszkolna działa na obszarze gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej można odwiedzić pod adresem www.przedszkolenr13.wroc.pl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 93011347700000.

Do placówek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce była równa 70, z czego 29 stanowiły uczennice, a 41 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat wrocław ma zarejestrowane 196 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 14651 uczniów w powiecie przypada 196 innych przedszkoli (74,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 65,66 (52201 dzieci w wieku przedszkolnym na 795 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa

przedszkole