Centrum Kształcenia Plejada Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Szczecinie


Najważniejsze informacje - Centrum Kształcenia Plejada Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Szczecinie

Adres Centrum Kształcenia Plejada Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Szczecinie

Leszczynowa 11A
Miejscowość Szczecin
Kod pocztowy 70-766
Gmina miasto Szczecin
Powiat Szczecin
Województwo zachodniopomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Centrum Kształcenia Plejada Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Szczecinie

914614092
Strona
Regon 81112425000214
Organ prowadzący Bożena Sugalska

Centrum Kształcenia Plejada Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Szczecinie znajduje się w miejscowości Szczecin pod adresem Leszczynowa 11A. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 914614092. Faks: 914614092. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terytorium gminy Szczecin, powiat Szczecin , województwo zachodniopomorskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.plejada.edu.pl. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 81112425000214. Organ rejestracyjny dla Centrum Kształcenia Plejada Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dla Dorosłych W Szczecinie to miasto na prawach powiatu.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez kursanta. W szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do dobrowolnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat szczecin ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo zachodniopomorskie - 107. Na 1643 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (78,24 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 79,01 (8454 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 107 placówek).

Mapa