Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

CHMIELEWSKIEGO 19
Miejscowość Szczecin
Kod pocztowy 70-028
Gmina miasto Szczecin
Powiat Szczecin
Województwo zachodniopomorskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7

914821531
Strona
Regon 81264165000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 7 znajduje się w miejscowości Szczecin pod adresem CHMIELEWSKIEGO 19. Numer telefonu do szkoły zawodowej to 914821531. Fax: 914821531. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na terenie gminy Szczecin, powiat Szczecin , województwo zachodniopomorskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.zsrz.szczecin.pl. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 81264165000000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całkowitego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 347, z czego 186 stanowiły uczennice, a 161 to kursanci. Powiat szczecin ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo zachodniopomorskie - 107. Na 1643 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (78,24 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 79,01 (8454 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 107 placówek).

Mapa