Gimnazjum Nr 23


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 23

Patron prof. Mieczysław Jasnowski

Adres Gimnazjum Nr 23

Młodzieży Polskiej 9
Miejscowość Szczecin
Kod pocztowy 70-774
Gmina miasto Szczecin
Powiat Szczecin
Województwo zachodniopomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 23

914613940
Strona
Regon 81184897500000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 23 mieści się w miejscowości Szczecin pod adresem Młodzieży Polskiej 9. Telefon do szkoły to 914613940. Nr faksu: 914613940. Gimnazjum ma lokalizację na obszarze gminy Szczecin, powiat Szczecin , województwo zachodniopomorskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.zs1.szczecin.pl. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 81184897500000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 179, z czego 95 to dziewczynki, a 84 stanowili chłopcy. Powiat szczecin ma zarejestrowane 63 gimnazja, a województwo zachodniopomorskie - 333. Na 9840 uczniów w powiecie przypada 63 innych jednostek gimnazjalnych (156,19 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 148,59 (49482 uczniów na 333 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20057.474.914.91
20063.474.444.44
20072.965.35.3
20082.583.163.16
20091.43.23.2
20105.83.63.6
20112.223.733.73
Rok Szkoła Gmina Powiat
20058.074.094.09
20063.495.115.11
20072.814.044.04
20083.592.952.95
20090.783.493.49
20101.683.013.01
2011-2.492.622.62

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa