Ap Edukacja W Gorzowie Wielkopolskim Gimnazjum Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja W Gorzowie Wielkopolskim Gimnazjum Dla Dorosłych

Adres Ap Edukacja W Gorzowie Wielkopolskim Gimnazjum Dla Dorosłych

Pocztowa 3/7
Miejscowość Gorzów Wielkopolski
Kod pocztowy 66-400
Gmina miasto Gorzów Wielkopolski
Powiat Gorzów Wielkopolski
Województwo lubuskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja W Gorzowie Wielkopolskim Gimnazjum Dla Dorosłych

957351176
Strona
Regon 47327908501592
Organ prowadzący AP Edukacja Sp z o.o.

Ap Edukacja W Gorzowie Wielkopolskim Gimnazjum Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Gorzów Wielkopolski pod adresem Pocztowa 3/7. Numer tel. do szkoły to 957351176. Nr faksu: 957351179. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Gorzów Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę www szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.apedukacja.pl. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 47327908501592. Jednostka rejestracyjna dla Ap Edukacja W Gorzowie Wielkopolskim Gimnazjum Dla Dorosłych to gmina.

Pobieranie nauki w gimnazjum trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat gorzów wielkopolski ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo lubuskie - 185. Na 3390 uczniów w powiecie przypada 23 innych placówek gimnazjalnych (147,39 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 164,51 (30435 dzieci w wieku gimnazjalnym na 185 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2010-16.60.310.31
Rok Szkoła Gmina Powiat
2010-20.361.341.34

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum