Przedszkole Miejskie Nr 18


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 18

Adres Przedszkole Miejskie Nr 18

Łużycka 8
Miejscowość Gorzów Wielkopolski
Kod pocztowy 66-400
Gmina miasto Gorzów Wielkopolski
Powiat Gorzów Wielkopolski
Województwo lubuskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 18

957227135
Regon 08048173800000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 18 mieści się w miejscowości Gorzów Wielkopolski pod adresem Łużycka 8. Numer telefonu do przedszkola to 957227135. Numer fax: 957227135. Placówka przedszkolna mieści się na terenie gminy Gorzów Wielkopolski, powiat Gorzów Wielkopolski , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową przedszkola można odwiedzić pod adresem www.p18.edu.gorzow.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 08048173800000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 131, z czego 72 to dziewczynki, a 59 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 12 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych na pół etatu to 5. Powiat gorzów wielkopolski ma zarejestrowane 35 przedszkoli, a województwo lubuskie - 273. Na 3701 uczniów w powiecie przypada 35 innych przedszkoli (105,74 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 82,67 (22568 dzieci w wieku przedszkolnym na 273 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gorzów Wielkopolski: 42
  • w gminie Gorzów Wielkopolski: 42
  • powiat Gorzów Wielkopolski: 42
  • województwo lubuskie: 440

Mapa