"ala" Autorkie Liceum Artystyczne I Akademickie


Najważniejsze informacje - "Ala" Autorkie Liceum Artystyczne I Akademickie

Adres "Ala" Autorkie Liceum Artystyczne I Akademickie

Nadrzeczna 5
Miejscowość Częstochowa
Kod pocztowy 42-202
Gmina miasto Częstochowa
Powiat Częstochowa
Województwo śląskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon "Ala" Autorkie Liceum Artystyczne I Akademickie

343680375
Regon 93197595600089
Organ prowadzący Towarzystwo Edukacji Otwartej

"ala" Autorkie Liceum Artystyczne I Akademickie mieści się w miejscowości Częstochowa pod adresem Nadrzeczna 5. Nr tel. do szkoły to 343680375. Faks: 343680375. Szkoła licealna ma lokalizację na terytorium gminy Częstochowa, powiat Częstochowa , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Portal internetowy szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem www.alacz.edu.pl. Szkoła licealna posiada wpis w rejestrze pod numerem 93197595600089. Instytucja rejestracyjna dla "ala" Autorkie Liceum Artystyczne I Akademickie to miasto na prawach powiatu.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały też klasy dwujęzyczne, w których niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat częstochowa ma zarejestrowane 43 licea, a województwo śląskie - 681. Na 6440 uczniów w powiecie przypada 43 innych licealnych szkół średnich (149,77 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 90,85 (61866 uczniów na 681 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 17 50,70 % -
język polski pisemny podstawowy 17 64,40 % -
język polski ustny podstawowy 17 93,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 17 76,30 % -
język angielski ustny podstawowy 17 79,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 50,70 % 14 (z 54) 14 (z 54) 14 (z 54) 228 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 64,40 % 4 (z 55) 4 (z 55) 4 (z 55) 44 (z 644)
język polski ustny podstawowy 93,20 % 2 (z 54) 2 (z 54) 2 (z 54) 11 (z 641)
język angielski pisemny podstawowy 76,30 % 11 (z 54) 11 (z 54) 11 (z 54) 118 (z 652)
język angielski ustny podstawowy 79,20 % 8 (z 53) 8 (z 53) 8 (z 53) 75 (z 646)

Mapa