"aga" - Gimnazjum Artystyczne I Akademickie W Częstochowie


Najważniejsze informacje - "Aga" - Gimnazjum Artystyczne I Akademickie W Częstochowie

Adres "Aga" - Gimnazjum Artystyczne I Akademickie W Częstochowie

Nadrzeczna 5
Miejscowość Częstochowa
Kod pocztowy 42-202
Gmina miasto Częstochowa
Powiat Częstochowa
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon "Aga" - Gimnazjum Artystyczne I Akademickie W Częstochowie

343680375
Strona
Regon 93197595600111
Organ prowadzący Towarzystwo Edukacji Otwartej

"aga" - Gimnazjum Artystyczne I Akademickie W Częstochowie znajduje się w miejscowości Częstochowa pod adresem Nadrzeczna 5. Telefon do szkoły to 343680375. Fax: 343680375. Placówka gimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Częstochowa, powiat Częstochowa , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę www jednostki gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem ww.alacz.edu.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 93197595600111. Jednostka rejestracyjna dla "aga" - Gimnazjum Artystyczne I Akademickie W Częstochowie to miasto na prawach powiatu.

Edukacja w gimnazjum obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki testu w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach laureat otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat częstochowa ma zarejestrowane 43 gimnazja, a województwo śląskie - 798. Na 5919 uczniów w powiecie przypada 43 innych placówek gimnazjalnych (137,65 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 uczniów na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20064.442.862.86
20073.393.763.76
2008-1.673.613.61
2009-4.072.12.1
20100.240.750.75
20114.452.512.51
Rok Szkoła Gmina Powiat
20063.592.392.39
20072.112.642.64
2008-1.862.682.68
20091.413.23.2
20105.62.432.43
20116.652.432.43

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa