V Liceum Ogólnokształcące Im. A. Mickiewicza


Najważniejsze informacje - V Liceum Ogólnokształcące Im. A. Mickiewicza

Patron Adam Mickiewicz

Adres V Liceum Ogólnokształcące Im. A. Mickiewicza

KRAKOWSKA 29
Miejscowość Częstochowa
Kod pocztowy 42-200
Gmina miasto Częstochowa
Powiat Częstochowa
Województwo śląskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon V Liceum Ogólnokształcące Im. A. Mickiewicza

343242314
Strona
Regon 00071576200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

V Liceum Ogólnokształcące Im. A. Mickiewicza znajduje się w miejscowości Częstochowa pod adresem KRAKOWSKA 29. Nr tel. do szkoły to 343242314. Numer fax: 343242314. Szkoła licealna funkcjonuje na terenie gminy Częstochowa, powiat Częstochowa , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem www.vmickiewicz.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00071576200000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Zostały stworzone również klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce to 504, z czego 343 to wychowanki, a 161 to licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 37 nauczycieli, z czego 32 w pełnym wymiarze godzin oraz 5 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 6,4. Powiat częstochowa ma zarejestrowane 43 licea, a województwo śląskie - 681. Na 6440 uczniów w powiecie przypada 43 innych placówek licealnych (149,77 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 90,85 (61866 uczniów na 681 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Częstochowa: 110
  • w gminie Częstochowa: 110
  • powiat Częstochowa: 110
  • województwo śląskie: 2020

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 174 61,50 % -
język polski ustny podstawowy 174 90,90 % -
matematyka pisemny podstawowy 174 66,10 % -
język angielski ustny podstawowy 173 80,80 % -
język angielski pisemny podstawowy 173 83,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 61,50 % 10 (z 55) 10 (z 55) 10 (z 55) 83 (z 644)
język polski ustny podstawowy 90,90 % 3 (z 54) 3 (z 54) 3 (z 54) 19 (z 641)
matematyka pisemny podstawowy 66,10 % 8 (z 54) 8 (z 54) 8 (z 54) 96 (z 639)
język angielski ustny podstawowy 80,80 % 7 (z 53) 7 (z 53) 7 (z 53) 61 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 83,00 % 9 (z 54) 9 (z 54) 9 (z 54) 71 (z 652)

Mapa