Zsz Nr 1


Najważniejsze informacje - Zsz Nr 1

Adres Zsz Nr 1

Zegadłowicza 36
Miejscowość Wadowice
Kod pocztowy 34-100
Gmina Wadowice
Powiat wadowicki
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zsz Nr 1

338731775
Strona
Regon 07045601000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zsz Nr 1 znajduje się w miejscowości Wadowice pod adresem Zegadłowicza 36. Nr tel. do szkoły to 338731775. Fax: 338731775. ZSZ mieści się na terenie gminy Wadowice, powiat wadowicki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem zsmwadowice.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 07045601000000.

ZSZ realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, lecz tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość kursantów uczących się w placówce wynosiła 266, z czego 62 to kursantki, a 204 stanowili kursanci. Powiat wadowicki ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 926 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (92,6 na placówkę), a średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 183 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa