Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

Zegadłowicza 36
Miejscowość Wadowice
Kod pocztowy 34-100
Gmina Wadowice
Powiat wadowicki
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4

338732027
Regon 12071258400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 4 znajduje się w miejscowości Wadowice pod adresem Zegadłowicza 36. Telefon do szkoły to 338732027. Numer faksu: 338732027. Szkoła zawodowa znajduje się na obszarze gminy Wadowice, powiat wadowicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 12071258400000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, ale tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk kładzie się na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 22, z czego 8 to słuchaczki, a 14 stanowili kursanci. Powiat wadowicki ma zarejestrowane 10 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 926 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół zawodowych (92,6 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa