Technikum żywienia I Gospodarstwa Domowego


Najważniejsze informacje - Technikum Żywienia I Gospodarstwa Domowego

Adres Technikum Żywienia I Gospodarstwa Domowego

Parkowa 2
Miejscowość Żychlin
Kod pocztowy 62-571
Gmina Stare Miasto
Powiat koniński
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Żywienia I Gospodarstwa Domowego

632442663
Regon 31159673300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum żywienia I Gospodarstwa Domowego znajduje się w miejscowości Żychlin pod adresem Parkowa 2. Numer tel. do technikum to 632442663. Numer fax: 632442553. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terytorium gminy Stare Miasto, powiat koniński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły średniej technicznej można znaleźć pod adresem zychlin.edu.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym widnieje w rejestrze pod numerem 31159673300000.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 65, z czego 48 stanowiły słuchaczki, a 17 to słuchacze. Powiat koniński ma zarejestrowane 12 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 390 uczniów w powiecie przypada 12 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (32,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 wychowanków na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 20 31,20 % 35,00 %
język angielski pisemny podstawowy 15 46,00 % 86,67 %
język angielski ustny 15 46,13 % 100,00 %
język polski pisemny podstawowy 20 48,90 % 100,00 %
język polski ustny 20 61,25 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 31,20 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 7) 293 (z 455)
język angielski pisemny podstawowy 46,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 5 (z 7) 300 (z 409)
język angielski ustny 46,13 % 1 (z 2) 1 (z 2) 4 (z 7) 250 (z 405)
język polski pisemny podstawowy 48,90 % 2 (z 6) 2 (z 6) 6 (z 14) 247 (z 527)
język polski ustny 61,25 % 3 (z 6) 3 (z 6) 7 (z 13) 280 (z 520)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr