Niepubliczny Punkt Przedszkolny "małe Przedszkole" W Siennie


Najważniejsze informacje - Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" W Siennie

Adres Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Małe Przedszkole" W Siennie

Szkolna 6
Miejscowość Sienno
Kod pocztowy 27-350
Gmina Sienno
Powiat lipski
Województwo mazowieckie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna
Regon 14177162700000
Organ prowadzący Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci w Siennie

Niepubliczny Punkt Przedszkolny "małe Przedszkole" W Siennie mieści się w miejscowości Sienno pod adresem Szkolna 6. Przedszkole działa na terytorium gminy Sienno, powiat lipski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Jednostka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 14177162700000. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczny Punkt Przedszkolny "małe Przedszkole" W Siennie to gmina.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat lipski ma zarejestrowane 8 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 419 uczniów w powiecie przypada 8 innych przedszkoli (52,38 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Mapa