Publiczne Gimnazjum W Białej


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Białej

Adres Publiczne Gimnazjum W Białej

OSIEDLE TYSIĄCLECIA 16
Miejscowość Biała
Kod pocztowy 48-210
Gmina Biała
Powiat prudnicki
Województwo opolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Białej

774387800
Strona
Regon 53156801100000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Białej mieści się w miejscowości Biała pod adresem OSIEDLE TYSIĄCLECIA 16. Numer tel. do gimnazjum to 774387800. Faks: 774387800. Gimnazjum mieści się na obszarze gminy Biała, powiat prudnicki , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem g_biala.wodip.opole.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 53156801100000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 224, z czego 118 stanowiły gimnazjalistki, a 106 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 27 nauczycieli, z czego 23 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 5,75. Powiat prudnicki ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo opolskie - 180. Na 1615 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół gimnazjalnych (179,44 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 158,55 (28539 dzieci w wieku gimnazjalnym na 180 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Biała: 1
  • w gminie Biała: 1
  • powiat prudnicki: 21
  • województwo opolskie: 561

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.4-0.46-1.19
20060.15-0.3-1.69
2007-1.35-0.73-3.49
20081.16-1.25-3.56
20091.420.55-1.74
2010-0.450.03-1.62
20113.191.390.47
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.59-1.05-2.83
2006-1.380.53-1.51
2007-3.30.76-3.2
2008-1.57-0.32-3.69
20090.220.01-0.25
2010-2.90.81-1.76
20110.830.67-1.29

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa