Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8

Św. Augustyna 3/7
Miejscowość Częstochowa
Kod pocztowy 42-200
Gmina miasto Częstochowa
Powiat Częstochowa
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8

343606044
Strona
Regon 15207532000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 8 mieści się w miejscowości Częstochowa pod adresem Św. Augustyna 3/7. Numer telefonu do szkoły to 343606044. Numer faksu: 343606044. Szkoła o profilu zawodowym działa na terenie gminy Częstochowa, powiat Częstochowa , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły o profilu zawodowym znajdziemy pod adresem http://zssb.ids.czest.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 15207532000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, ale tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W ZSZ główny nacisk położono na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podnosić swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat częstochowa ma zarejestrowane 15 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 1667 uczniów w powiecie przypada 15 innych szkół zawodowych (111,13 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa