Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego We Wrocławiu Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9


Najważniejsze informacje - Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego We Wrocławiu Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9

Adres Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego We Wrocławiu Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9

Al. Wiśniowa 81
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 53-126
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego We Wrocławiu Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9

713372110
Regon 00051244400061
Organ prowadzący Dolnoślaski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wroc

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego We Wrocławiu Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem Al. Wiśniowa 81. Numer tel. do szkoły zawodowej to 713372110. Numer fax: 713372111. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się na obszarze gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.szkoladzdz.pl. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00051244400061. Organ rejestrujący dla Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego We Wrocławiu Zespół Szkół Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 9 to miasto na prawach powiatu.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez kursanta. W szkole zawodowej szczególny nacisk położono na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% łącznego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile kursant podejdzie do dobrowolnego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W szkole zawodowej jest zatrudnionych łącznie 29 nauczycieli, z czego 4 na pełen etat oraz 25 w niepełnym wymiarze godzin. Na kursanta przypada 0,3 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,16. Powiat wrocław ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 2314 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (110,19 na placówkę), a średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 155 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa