Oglnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych


Najważniejsze informacje - Oglnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

Patron TADEUSZ MAKOWSKI

Adres Oglnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych

GANDHIEGO 14
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 91-012
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych
Uprawnienia publiczna
Regon 00027710900000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Oglnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych mieści się w miejscowości Łódź pod adresem GANDHIEGO 14. Numer tel. do placówki to 426512313. Nr faksu: 426551231. Placówka działa na obszarze gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Stronę internetową placówki można znaleźć pod adresem www.plastyklodz.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00027710900000.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy uczących się w placówce była równa 70, z czego 44 to kursantki, a 26 stanowili słuchacze. Powiat łódź ma zarejestrowane 232 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo łódzkie - 891. Na 3157 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek edukacyjnych (13,61 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,98 (8005 wychowanków na 891 placówek).

Mapa