Szkoła Podstawowa Im. Stanisława Staszica W Aleksandrowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Stanisława Staszica W Aleksandrowie

Patron Stanisław Staszic

Adres Szkoła Podstawowa Im. Stanisława Staszica W Aleksandrowie

31
Miejscowość Aleksandrów
Kod pocztowy 42-140
Gmina Panki
Powiat kłobucki
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Stanisława Staszica W Aleksandrowie

343179528
Regon 00120415300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Stanisława Staszica W Aleksandrowie mieści się w miejscowości Aleksandrów pod adresem 31. Numer tel. do szkoły podstawowej to 343179528. Instytucja edukacyjna działa na terenie gminy Panki, powiat kłobucki , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka szkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00120415300000.

Szkoła Podstawowa Im. Stanisława Staszica W Aleksandrowie przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego sprawdzianu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 65, z czego 25 to uczennice, a 40 to chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 6 w pełnym wymiarze godzin oraz 7 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,86. Powiat kłobucki ma zarejestrowane 44 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 5351 uczniów w powiecie przypada 44 innych szkół podstawowych (121,61 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Aleksandrów: 1
  • w gminie Panki: 5
  • powiat kłobucki: 45
  • województwo śląskie: 2020

Mapa