Katolickie Przedszkole


Najważniejsze informacje - Katolickie Przedszkole

Patron Św. Franciszek z Asyżu

Adres Katolickie Przedszkole

I Armii Wojska Polskiego 9
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-078
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Katolickie Przedszkole

815342158
Regon 04002395500022
Organ prowadzący Zgromadzenie SS. Służek NMP Niepokalanej

Katolickie Przedszkole znajduje się w miejscowości Lublin pod adresem I Armii Wojska Polskiego 9. Numer telefonu do przedszkola to 815342158. Numer fax: 815325848. Przedszkole ma lokalizację na obszarze gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest organizacje wyznaniowe. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 04002395500022. Organ rejestracyjny dla Katolickie Przedszkole to gmina.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dziewczynek i chłopców uczęszczających na lekcje w placówce to 106, z czego 54 to uczennice, a 52 to chłopcy. Powiat lublin ma zarejestrowane 142 przedszkola, a województwo lubelskie - 556. Na 8063 uczniów w powiecie przypada 142 innych przedszkoli (56,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,26 (35731 przedszkolaków na 556 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa