Szkoła Podstawowa Nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Polskich Olimpijczyków W Mikołowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Polskich Olimpijczyków W Mikołowie

Patron Polskich Olimpijczyków

Adres Szkoła Podstawowa Nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Polskich Olimpijczyków W Mikołowie

ks bpa Bandurskiego 1
Miejscowość Mikołów
Kod pocztowy 43-190
Gmina miasto Mikołów
Powiat mikołowski
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Polskich Olimpijczyków W Mikołowie

322262206
Strona
Regon 00072675400000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Polskich Olimpijczyków W Mikołowie znajduje się w miejscowości Mikołów pod adresem ks bpa Bandurskiego 1. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 322262206. Nr faksu: 322262206. Placówka edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Mikołów, powiat mikołowski , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową szkoły można odwiedzić pod adresem www.sp3mikolow.edupage.org. Szkoła podstawowa widnieje w rejestrze pod numerem 00072675400000.

Szkoła Podstawowa Nr 3 Z Oddziałami Integracyjnymi Im. Polskich Olimpijczyków W Mikołowie naucza dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim arkuszu ocen. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 871, z czego 452 to dziewczynki, a 419 stanowili chłopcy. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 89 nauczycieli, z czego 80 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 8,89. Powiat mikołowski ma zarejestrowane 24 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 5916 uczniów w powiecie przypada 24 innych szkół podstawowych (246,5 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Mikołów: 20
  • w gminie Mikołów: 20
  • powiat mikołowski: 48
  • województwo śląskie: 2020

Mapa