Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Tysiąclecia 3
Miejscowość Dęblin
Kod pocztowy 08-530
Gmina miasto Dęblin
Powiat rycki
Województwo lubelskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

818830274
Regon 06070761000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Dęblin pod adresem Tysiąclecia 3. Nr tel. do szkoły zawodowej to 818830274. Numer faksu: 818830274. ZSZ działa na terenie gminy Dęblin, powiat rycki , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.zsz1deblin.pl. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 06070761000000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, lecz tylko w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat rycki ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo lubelskie - 126. Na 297 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (74,25 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 64,54 (8132 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 126 placówek).

Mapa