Integracyjna Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Integracyjna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Integracyjna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

4-go Pułku Piechoty 17
Miejscowość Puławy
Kod pocztowy 24-100
Gmina miasto Puławy
Powiat puławski
Województwo lubelskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Integracyjna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

818884228
Regon 43098584000034
Organ prowadzący Stowarzyszenie Pomocy Wychowawczej Rodzinie

Integracyjna Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Puławy pod adresem 4-go Pułku Piechoty 17. Nr tel. do szkoły to 818884228. Nr fax: 818884228. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na terytorium gminy Puławy, powiat puławski , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 43098584000034. Organ rejestracyjny dla Integracyjna Zasadnicza Szkoła Zawodowa to powiat ziemski.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i technikum, ale tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka obejmuje trzy lata. W ramach zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez kursanta. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile uczeń podejdzie do dobrowolnego egzaminu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat puławski ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo lubelskie - 126. Na 673 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (56,08 na placówkę), a średnia w województwie to 64,54 (8132 uczniów na 126 placówek).

Mapa