Zasadnicza Szkoła Rolnicza


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Patron brak

Adres Zasadnicza Szkoła Rolnicza

Parkowa 2
Miejscowość Dołhobyczów
Kod pocztowy 22-540
Gmina Dołhobyczów
Powiat hrubieszowski
Województwo lubelskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Rolnicza

846532118
Regon 00070573000020
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Rolnicza znajduje się w miejscowości Dołhobyczów pod adresem Parkowa 2. Telefon do szkoły zawodowej to 846532118. Nr faksu: 846532118. Szkoła zawodowa funkcjonuje na obszarze gminy Dołhobyczów, powiat hrubieszowski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 00070573000020.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile uczeń podejdzie do nieobowiązkowego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat hrubieszowski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo lubelskie - 126. Na 360 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (90 na placówkę), a średnia w województwie to 64,54 (8132 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 126 placówek).

Mapa