Zaoczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zdz-u W łodzi Z Siedzibą W Opocznie


Najważniejsze informacje - Zaoczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zdz-U W Łodzi Z Siedzibą W Opocznie

Adres Zaoczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zdz-U W Łodzi Z Siedzibą W Opocznie

Piotrkowska 9A
Miejscowość Opoczno
Kod pocztowy 26-300
Gmina Opoczno
Powiat opoczyński
Województwo łódzkie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zaoczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zdz-U W Łodzi Z Siedzibą W Opocznie

447553528
Strona
Regon 00051240900756
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Łodzi

Zaoczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zdz-u W łodzi Z Siedzibą W Opocznie znajduje się w miejscowości Opoczno pod adresem Piotrkowska 9A. Numer telefonu do technikum to 447553528. Fax: 447553528. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Opoczno, powiat opoczyński , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Portal internetowy technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zdz.lodz.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 00051240900756. Organ rejestracyjny dla Zaoczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Zdz-u W łodzi Z Siedzibą W Opocznie to powiat ziemski.

Kursant technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

Powiat opoczyński ma zarejestrowane 9 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 1094 uczniów w powiecie przypada 9 innych szkół średnich technicznych (121,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,99 (31618 uczniów na 186 placówek).

Mapa