Xxi Liceum Profilowane


Najważniejsze informacje - Xxi Liceum Profilowane

Adres Xxi Liceum Profilowane

Chopina 28
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-023
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia publiczna

Telefon Xxi Liceum Profilowane

815328669
Regon 00044818900072
Organ prowadzący Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Xxi Liceum Profilowane mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Chopina 28. Numer tel. do szkoły to 815328669. Nr faksu: 815328669. Liceum funkcjonuje na terenie gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest samorząd gospodarczy i zawodowy. Portal internetowy szkoły licealnej można znaleźć pod adresem www.zsrz.lublin.pl. Szkoła licealna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00044818900072. Organ rejestracyjny dla Xxi Liceum Profilowane to miasto na prawach powiatu.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce to 30, z czego 24 stanowiły wychowanki, a 6 to uczniowie. Powiat lublin ma zarejestrowane 70 liceów, a województwo lubelskie - 385. Na 10743 uczniów w powiecie przypada 70 innych placówek licealnych (153,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 113,58 (43729 wychowanków w wieku licealnym na 385 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 11 29,50 % 45,00 %
język angielski ustny podstawowy 11 39,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 11 40,30 % -
język polski pisemny podstawowy 11 39,90 % 45,00 %
język polski ustny podstawowy 11 68,60 % 45,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 29,50 % 50 (z 62) 50 (z 62) 50 (z 62) 285 (z 370)
język angielski ustny podstawowy 39,40 % 52 (z 62) 52 (z 62) 52 (z 62) 299 (z 355)
język angielski pisemny podstawowy 40,30 % 52 (z 62) 52 (z 62) 52 (z 62) 288 (z 358)
język polski pisemny podstawowy 39,90 % 56 (z 62) 56 (z 62) 56 (z 62) 289 (z 370)
język polski ustny podstawowy 68,60 % 22 (z 62) 22 (z 62) 22 (z 62) 174 (z 370)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa