V Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - V Liceum Ogólnokształcące

Patron Maria Skłodowska-Curie

Adres V Liceum Ogólnokształcące

Lipowa 7
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy 20-020
Gmina miasto Lublin
Powiat Lublin
Województwo lubelskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon V Liceum Ogólnokształcące

814664340
Strona
Regon 00020527400011
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

V Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Lublin pod adresem Lipowa 7. Numer tel. do liceum to 814664340. Faks: 815321920. Szkoła licealna funkcjonuje na obszarze gminy Lublin, powiat Lublin , województwo lubelskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www liceum można znaleźć pod adresem www.5lo.lublin.pl. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 00020527400011.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Powstały również klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 799, z czego 490 to licealistki, a 309 to wychowankowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 64 nauczycieli, z czego 55 na pełen etat oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego licealistę przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu wynosi 6,11. Powiat lublin ma zarejestrowane 70 liceów, a województwo lubelskie - 385. Na 10743 uczniów w powiecie przypada 70 innych placówek licealnych (153,47 na placówkę), a średnia w województwie to 113,58 (43729 uczniów na 385 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Lublin: 123
  • w gminie Lublin: 123
  • powiat Lublin: 123
  • województwo lubelskie: 1069

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki ustny podstawowy 12 68,90 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 12 76,90 % -
język polski pisemny podstawowy 249 74,10 % 100,00 %
język polski ustny podstawowy 249 76,80 % 100,00 %
matematyka pisemny podstawowy 249 80,20 % 100,00 %
język angielski ustny podstawowy 236 84,20 % -
język angielski pisemny podstawowy 236 89,10 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 98,00 % -
język rosyjski ustny podstawowy 1 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki ustny podstawowy 68,90 % 11 (z 32) 11 (z 32) 11 (z 32) 43 (z 167)
język niemiecki pisemny podstawowy 76,90 % 9 (z 33) 9 (z 33) 9 (z 33) 19 (z 169)
język polski pisemny podstawowy 74,10 % 5 (z 62) 5 (z 62) 5 (z 62) 7 (z 370)
język polski ustny podstawowy 76,80 % 10 (z 62) 10 (z 62) 10 (z 62) 101 (z 370)
matematyka pisemny podstawowy 80,20 % 6 (z 62) 6 (z 62) 6 (z 62) 13 (z 370)
język angielski ustny podstawowy 84,20 % 5 (z 62) 5 (z 62) 5 (z 62) 19 (z 355)
język angielski pisemny podstawowy 89,10 % 8 (z 62) 8 (z 62) 8 (z 62) 9 (z 358)
język rosyjski pisemny podstawowy 98,00 % 1 (z 20) 1 (z 20) 1 (z 20) 2 (z 186)
język rosyjski ustny podstawowy 100,00 % 1 (z 20) 1 (z 20) 1 (z 20) 4 (z 184)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

liceum