Ulo Dla Dorosłych "żak" W Ogonowicach


Najważniejsze informacje - Ulo Dla Dorosłych "Żak" W Ogonowicach

Adres Ulo Dla Dorosłych "Żak" W Ogonowicach

201A
Miejscowość Ogonowice
Kod pocztowy 26-300
Gmina Opoczno
Powiat opoczyński
Województwo łódzkie
Typ Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej
Regon 10024316500077
Organ prowadzący ALEKSANDRA SUDRA, ADAM NOWAK

Ulo Dla Dorosłych "żak" W Ogonowicach mieści się w miejscowości Ogonowice pod adresem 201A. Szkoła licealna znajduje się na terenie gminy Opoczno, powiat opoczyński , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Szkoła licealna figuruje w rejestrze pod numerem 10024316500077. Instytucja rejestracyjna dla Ulo Dla Dorosłych "żak" W Ogonowicach to powiat ziemski.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały również klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

Powiat opoczyński ma zarejestrowane 16 liceów, a województwo łódzkie - 453. Na 1411 uczniów w powiecie przypada 16 innych liceów (88,19 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 89,52 (40552 uczniów na 453 placówek).

Mapa