Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Św. Jana 27
Miejscowość Pabianice
Kod pocztowy 95-200
Gmina miasto Pabianice
Powiat pabianicki
Województwo łódzkie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

422155189
Strona
Regon 47306601800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum mieści się w miejscowości Pabianice pod adresem Św. Jana 27. Numer telefonu do szkoły to 422155189. Numer fax: 422155189. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na terenie gminy Pabianice, powiat pabianicki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.zs2pabianice.dbv.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym widnieje w rejestrze pod numerem 47306601800000.

Słuchacz technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu matury.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce była równa 301, z czego 49 stanowiły słuchaczki, a 252 stanowili kursanci. Powiat pabianicki ma zarejestrowane 5 szkoł technicznych, a województwo łódzkie - 186. Na 1198 uczniów w powiecie przypada 5 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (239,6 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 169,99 (31618 uczniów na 186 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 5 37,80 % -
język polski pisemny podstawowy 45 51,50 % -
matematyka pisemny podstawowy 45 54,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 40 60,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 37,80 % 5 (z 7) 5 (z 7) 6 (z 8) 188 (z 236)
język polski pisemny podstawowy 51,50 % 5 (z 11) 5 (z 11) 7 (z 15) 151 (z 365)
matematyka pisemny podstawowy 54,70 % 4 (z 11) 4 (z 11) 4 (z 15) 99 (z 364)
język angielski pisemny podstawowy 60,30 % 7 (z 11) 7 (z 11) 9 (z 15) 152 (z 353)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr