Technikum Nr 5


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 5

Adres Technikum Nr 5

Gen.Sikorskiego 73
Miejscowość Piła
Kod pocztowy 64-920
Gmina miasto Piła
Powiat pilski
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Nr 5

672123401
Strona
Regon 57086791500013
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 5 mieści się w miejscowości Piła pod adresem Gen.Sikorskiego 73. Numer tel. do technikum to 672123401. Nr faksu: 672123401. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Piła, powiat pilski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową technikum znajdziemy pod adresem www.zsg.pila.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się w rejestrze pod numerem 57086791500013.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku łączna ilość kursantów pobierających edukację w placówce wynosiła 537, z czego 399 stanowiły kursantki, a 138 stanowili kursanci. Powiat pilski ma zarejestrowane 22 szkoły techniczne, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2489 uczniów w powiecie przypada 22 innych techników (113,14 na placówkę), a średnia w województwie to 163,75 (50272 wychowanków na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 86 39,53 % 70,93 %
język polski ustny 86 50,29 % 91,86 %
język polski pisemny podstawowy 86 52,41 % 96,51 %
język polski pisemny rozszerzony 1 53,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 74 51,18 % 87,50 %
język angielski pisemny rozszerzony 4 72,50 % -
język angielski ustny 72 52,15 % 90,28 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 39,53 % 8 (z 24) 8 (z 24) 10 (z 30) 229 (z 455)
język polski ustny 50,29 % 14 (z 24) 14 (z 24) 18 (z 29) 398 (z 520)
język polski pisemny podstawowy 52,41 % 6 (z 25) 6 (z 25) 7 (z 31) 179 (z 527)
język polski pisemny rozszerzony 53,00 % 5 (z 10) 5 (z 10) 5 (z 11) 110 (z 200)
język angielski pisemny podstawowy 51,18 % 12 (z 22) 12 (z 22) 13 (z 25) 251 (z 409)
język angielski pisemny rozszerzony 72,50 % 2 (z 12) 2 (z 12) 2 (z 13) 33 (z 219)
język angielski ustny 52,15 % 10 (z 22) 10 (z 22) 11 (z 24) 207 (z 405)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr